Apparizioni di Siryn [E-616] nel gruppo MUIR ISLAND X-MEN [E-616]